Juuri <3 Tukikummit -menu

Juuren keittiömestari Jukka Nykänen tiimeineen valmistaa huikean menun Juuri<3Tukikummit -hyväntekeväisyysillalliselle!

Jukka inspiroitui Designmuseon kokoelmanäyttelystä: Utopia nyt –Kertomus suomalaisesta muotoilusta. Emme paljasta mitä annokset sisältää, mutta avaamme tähän hieman Jukan ajatuksia niiden takana. Varaa illalliskortti: varaukset@juuri.fi (niitä on erittäin rajattu määrä). Tervetuloa tälle uniikille illalliselle! Lisätietoja tapahtumasta tästä.

201705_juurilovestukikummit_teaser

Menu Utopia
Juuri <3 Tukikummit -hyväntekeväisyysillallinen Designmuseossa 19.5.2017
Utopia on sananmukaisesti ”paikka jota ei ole”. Jos utopia käsitteenä riisutaan sen poliittisista ja uskonnollisista merkityksistä, voidaan se tulkita viittauksena idealistisuuteen ja optimismiin; uskoon tai luottamukseen jostain paremmasta paikasta. Se, voiko tähän paikkaan päästä ja onko sitä olemassa, on lopulta toissijaista. Se miten me suhtaudumme siihen mahdollisuuteen kertoo paljon enemmän.

Annos 1. Globalisaatio
”Globalisaatio on maailman integraation prosessi”

Globalisaatio käsitteenä on pitkälle värittynyt ja leimautunut. Sen sävy riippuu tilanteesta ja asiayhteydestä, mutta useimmiten sen värit ovat musta ja valkoinen. Taloudellinen ja poliittinen globalisaatio, vapaus, kritiikki, pelot, yksittäisen pienentyminen laajentuneessa viitekehyksessä… Sen ympärillä voidaan kierrellä loputonta ympyrää. Toisaalta yhtälailla voimme määritellä sen sisällön tässä yhteydessä; juuret ja terve kulttuurinen itsetunto, tiedon ja vaikutteiden liike, uteliaisuus ja ihmisten lähentyminen.

Annos 2. Historia
“onkin esitetty, ettei ns. neutraalia, objektiivista ja epäpoliittista näkökulmaa ole olemassakaan”

Historia kertoo menneisyyden vaiheista. Tietyssä mielessä historia voidaan dokumentoida tilastona, jolloin sillä voidaan päästä ainakin lähelle objektiivisuutta. Meidän taustamme taas on kokemus. Tieteen ja tutkimuksen avulla voimme selvittää mitä on ollut. Me olemme kuitenkin suodattimena sille, miten merkittäväksi sen koemme.

Annos 3. Toivo
”Elämällä on kaksi rajaa, toivo ja kuolema. Ensimmäinen säilyttää elämän ja toinen päättää sen.”

Toivo on tunne. Ilman etuliitteitä se tekee tulevasta tätä hetkeä ravitsevan voiman. Toivo on meille myös todellisuutta. Se sisältää menneen ja koetun, jota kautta perustelemme itsellemme mitä odottaa.

Annos 4. Tulevaisuus
”Voimme vaikuttaa tulevaisuuteen teoillamme ja valinnoillamme. Sen vuoksi on tärkeää tietää, mikä on mahdollista, mikä on todennäköistä ja mikä on toivottavaa.”

Tulevaisuus on lineaarisessa aikakäsityksessä se osa, joka ei ole vielä tapahtunut. Tulevaisuus ei ole ennustettavissa eikä sitä ole ennalta määrätty. Koetun kautta voimme muodostaa mielikuvia ja käsityksiä siitä mitä edessä on. Voimme pohtia sitä mitä todennäköisesti tulee tapahtumaan. Tärkeintä on kuitenkin ymmärrys siitä, että me voimme tässä hetkessä vaikuttaa siihen.

Annos 5. Kulutus
”Kulutus on jonkin hyödykkeen käyttämistä ja nauttimista yleensä muussa kuin tuotantotarkoituksessa”

Kulutuksen sydämenä pidetään massoja ja hyötyjä, koettuja tarpeita ja niiden täyttämistä. Sen kritiikin ytimessä on puolestaan kulutuksen symbolinen turhamaisuus ja palaaminen alkuun. Jostain näiden välistä on löydettävissä vastuullisuus ja arvot; tavat joilla tuotamme ja kulutamme.

Annos 6. Yhdenvertaisuus
”Yhdenvertaisuus ei merkitse täydellistä tasa-arvoa, sillä yhdenvertaisuus merkitsee yhtäläisiä mahdollisuuksia”

Yhdenvertaisuus tai yhdenvertaisuuden periaate määritellään Suomen perustuslaissa. Pyrkimys yhdenvertaisuuteen löytyy oikeuksista ja mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa. Se löytyy siitä että haluamme vaikuttaa eriarvoisuuteen ja syrjintään siten, että ne eivät näyttele osaa tekemisissämme. Yhdenvertaisuus on kokemus, jonka tulisi liittyä meihin kollektiivisena ymmärryksenä. Yhdenvertaisuus ei ole yksilöllistä ja itsekeskeistä.

20160203_kaartin6_bw_001

Tervetuloa tälle uniikille illalliselle! Lisätietoja tapahtumasta tästä.
Varaa illalliskortti: varaukset@juuri.fi