Henkilötietolain mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäja
  Juuri Yhtiöt Oy
  Y-tunnus 1906713-3
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Korkeavuorenkatu 27
  00130 HELSINKI
  +358 40 585 2100
 3. Rekisterin nimi
  Ravintola Juuren varausjärjestelmä
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Pöytävarausten tekeminen
 5. Rekisterin tietosisälto
  nimi
  sähköpostiosoite
  puhelinnumero
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Sivusto osoitteessa https://juuri.fi
  Ensisijaisesti rekisteröity henkilö itse.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisteritietoja säilytetään valvottuihin ja suojattuihin tiloihin sijoitetuissa ATK-laitteissa. Pääsy rekisteriin on rajattu yrityksen työntekijöille työtehtävien perusteella myönnettyihin käyttäjätunnuksiin. Yrityksen henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus rekisteritietoihin.
 10. Tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut henkilökohtaiset tiedot ilmaiseksi kerran vuodessa rekisterinpitäjältä. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti seuraavalla lomakkeella: Rekisteritietojen korjaamispyyntölomake
 11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan rekisterissä oleva virheellinen tieto. Korjaamisvaatimus tehdään kirjallisesti seuraavalla lomakkeella: Rekisteritietojen korjaamispyyntölomake
 12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  [kts. edellinen]