EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Juuri Yhtiöt Oy tietosuojaseloste

EU:n Yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Laatimispäivä 18.5.2018

 1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Juuri Yhtiöt Oy
Osoite: Kasarmikatu 21b, 00130 Helsinki
Y-tunnus: 1906713-3

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö: Juuri Yhtiöt: Tietosuojavastaava
Postiosoite: Kasarmikatu 21b, 00130 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@juuri.fi

 1. Rekisterin nimi

Juuri Yhtiöt Oy asiakas- ja markkinointirekisteri, Juuri Yhtiöiden yritysasiakasrekisteri.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteripidon perusteena on asiakkuussuhteen ylläpito, sekä markkinoinnin kohdistaminen asiakkaille. Juuri Yhtiöt Oy kerää henkilötietolain puitteissa asiakastietoja seuraavia käyttötarkoituksia varten:

 • Pöytävarauksien hallinnointi
 • Asiakassuhteen hoito ja ylläpito
 • Markkinointi eri kohderyhmille
 • Asiakaspalvelupalautteen käsittely
 • Tilastointi
 • Asiakastyytyväisyyden mittaaminen
 1. Rekisterin tietosisältö

Juuri Yhtiöt Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • postiosoite
 • markkinointilupa
 • Yrityksen nimi ja yhteystiedot
 • Asiakaspalautteet
 • Asiakkaiden kanssa käydyt chat -keskustelut
 • Pöytävaraukset ja tarjouspyynnöt
 • Maksutiedot mahdollisten ennakkovarausten ja lahjakorttiostosten osalta
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot ovat asiakkaiden itse ilmoittamia pöytävarauksia tehdessä, asioidessa asiakaspalvelun kanssa, ilmoittautumalla postituslistalle ja asioidessa lahjakorttikaupassa. Rekisterinpitäjä rekisteröi Juuri Yhtiöiden verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkokauppasivustoa käyttäessään.

 1. Henkilötietojen säilytysajan määräytyminen

Henkilötietoja säilötään niin pitkään kuin se on asiakassuhteen hoidon ja liiketoiminnan kannalta merkityksellistä.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta Juuri Yhtiöiden ulkopuolelle kolmansille osapuolille. Tietojen luovutuksia ei tehdä Suomen ja EU:n ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille ainoastaan järjestelmien teknisen toteutuksen ja ylläpidon yhteydessä.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet ja vastaanottajat

Juuri Yhtiöt Oy noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä henkilöä koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi henkilön omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Henkilötiedot sijaitsevat tietokannoissa, jotka on suojattu palomuureilla ja salasanoilla. Fyysiset tiedot sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa, joihin on rajoitettu pääsy.

Juuri Yhtiöiden verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

 1. Tarkastus-, korjaus ja kielto-oikeus ja sen toteuttamien

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu, sekä vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää poistamaan itsestään tallennettuja tietoja. Nämä pyynnöt käsitellään, jonka myötä tiedot joko poistetaan tai rekisteröidylle ilmoitetaan perusteltu syy miksi tietojen poistaminen ei onnistu. Mikä rekisteröity on eri mieltä perusteluista, on hänellä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Valituksen käsittelyn aikana rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rajoittamaan tietojensa käsittelyä. Pyyntö voidaan osoittaa sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@juuri.fi. Tietopyyntöä toteutettaessa henkilö tunnistetaan nimen ja sähköpostin tai puhelinnumeron perusteella, eli tietopyyntö tulee tehdä samasta osoitteesta millä käyttäjä on tehnyt varauksia, liittynyt postituslistalle tai muuten asioinut Juuri Yhtiöiden kanssa.