Rekrytointirekisterin tietosuojaseloste

EU:n Yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Laatimispäivä 24.05.2018 

 

 1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Juuri Yhtiöt Oy, HR
Osoite: Kasarmikatu 21B, 00130 Helsinki
Sähköposti: rekry@juuri.fi  

 1. Rekisteriasiat

Vastaamme kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin viesteihin.
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Sirpa Kaakinen, rekry@juuri.fi 

 1. Rekisterin nimi

Juuri Yhtiöt Oy:n rekrytointien tietokanta 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilöt antavat omalla suostumuksellaan tietonsa Juuri Yhtiöt Oy:n tietokantaan. Tietokannan henkilötietoja käytetään Juuri Yhtiöt Oy:n rekrytointiprosessissa. 

Juuri Yhtiöt Oy käyttää henkilötietolain puitteissa henkilötietoja rekrytoinnin ylläpitoon sekä avointen työpaikkojen kohdistamiseen työnhakijoille.  

 1. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ovat:

Juuri Yhtiöt Oy:n työhakemusrekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja: 

 • etu- ja sukunimi 
 • syntymäaika 
 • sähköpostiosoite 
 • puhelinnumero 
 • postiosoite 
 • aiempi työkokemus 
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot ovat henkilöiden itse ilmoittamia työpaikkaa hakiessa, avointa työhakemusta täyttäessä. Rekisterinpitäjä rekisteröi Juuri Yhtiöiden työnhakijoista ne tiedot, jotka henkilö itse ilmoittaa työhakemusta täyttäessään. Tietolähteinä pidetään myös hakijan itsensä lisäksi mahdollisesti hakijan ilmoittajat suosittelijat sekä Juuri Yhtiöt Oy:n rekrytointiprosessiin kuuluvat henkilöt. 

 1. Henkilötietojen säilytysajan määräytyminen

Henkilötietoja säilötään niin pitkään kuin se on rekrytoinnin kannalta merkityksellistä.  

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet ja vastaanottajat

Juuri Yhtiöt Oy noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä henkilöä koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi henkilön omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Henkilötiedot sijaitsee tietokannoissa, jotka on suojattu palomuureilla ja salasanoilla.   

Juuri Yhtiöt Oy:n tiedot ovat tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin ei pääse muita kuin rekrytoinnista vastaavat henkilöt. 

 1. Tarkastus-, korjaus ja kielto-oikeus ja sen toteuttaminen

Rekisteröidyllä on lain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu, sekä vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää poistamaan itsestään tallennettuja tietoja. Nämä pyynnöt käsitellään, jonka myötä tiedot poistetaan. Pyyntö voidaan suorittaa sähköpostitse osoitteeseen rekry@juuri.fi. Tietopyyntöä toteuttaessa henkilö tunnistetaan nimen ja sähköpostin perusteella. 

 1. Muutokset selosteeseen

Kehitämme ja parannamme toimintojamme jatkuvasti. Tähän selosteeseen voidaan myös ajoittain tehdä muutoksia, muutospäivämäärä on merkitty aina. Lue tietosuojaseloste aika-ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.